ورود و عضویت
0
سبد خرید خالی است.

پاورپوینت زمین شناسی

  پاورپوینت سوخت های فسیلی

  پاورپوینت سوخت های فسیلی

  پاورپوینت سوخت های فسیلی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  494 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت چاه عمیق

  پاورپوینت چاه عمیق

  پاورپوینت چاه عمیق با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  628 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت تشکیل باران

  پاورپوینت تشکیل باران

  پاورپوینت تشکیل باران با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  1856 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت تبخیر

  پاورپوینت تبخیر

  پاورپوینت تبخیر با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  2004 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت لایه های زمین

  پاورپوینت لایه های زمین

  پاورپوینت لایه های زمین با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  2431 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت چرخه کربن

  پاورپوینت چرخه کربن

  پاورپوینت چرخه کربن با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  2695 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت فوتوگرامتری

  پاورپوینت فوتوگرامتری

  پاورپوینت فوتوگرامتری با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  3421 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت گازهای گلخانه ای

  پاورپوینت گازهای گلخانه ای

  پاورپوینت گازهای گلخانه ای با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  2306 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت انواع تحقیقات پژوهشی

  پاورپوینت انواع تحقیقات پژوهشی

  پاورپوینت انواع تحقیقات پژوهشی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  6958 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت الگوریتم ژنتیک

  پاورپوینت الگوریتم ژنتیک

  پاورپوینت الگوریتم ژنتیک با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  18288 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت آشنایی با خواص فیزیکی آبخوان ها و شرایط فیزیکی آب های زیر زمینی

  پاورپوینت آشنایی با خواص فیزیکی آبخوان ها و شرایط فیزیکی آب های زیر زمینی

  پاورپوینت آشنایی با خواص فیزیکی آبخوان ها و شرایط فیزیکی آب های زیر زمینی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  3650 بازدید 59,000تومان
  پاورپوینت روش های کاهش آلودگی آب های زیرزمینی

  پاورپوینت روش های کاهش آلودگی آب های زیرزمینی

  پاورپوینت روش های کاهش آلودگی آب های زیرزمینی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  3955 بازدید 39,000تومان
preloader