ورود و عضویت
0
سبد خرید خالی است.

زیست شناسی

در فروشگاه فارسی درس پاورپوینت های متعددی در رشته زیست شناسی طراحی و منتشر شده است. برای دانلود هر یک از پاورپوینت های رشته زیست شناسی لطفا روی آن کلیک کنید.

  پاورپوینت سیانوباکتری یا سیانوفیت ها

  پاورپوینت سیانوباکتری یا سیانوفیت ها

  پاورپوینت سیانوباکتری یا سیانوفیت ها با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  107 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت فلور میکروبی

  پاورپوینت فلور میکروبی

  پاورپوینت فلور میکروبی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  523 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت ژنتیک مولکولی

  پاورپوینت ژنتیک مولکولی

  پاورپوینت ژنتیک مولکولی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  522 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت بافت جانوری

  پاورپوینت بافت جانوری

  پاورپوینت بافت جانوری با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  1446 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت نجات گونه های درحال انقراض

  پاورپوینت نجات گونه های درحال انقراض

  پاورپوینت نجات گونه های درحال انقراض با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  2326 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت درباره انگل

  پاورپوینت درباره انگل

  پاورپوینت درباره انگل با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  1862 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت فتوسنتز

  پاورپوینت فتوسنتز

  پاورپوینت فتوسنتز با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  1956 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت پرورش قارچ

  پاورپوینت پرورش قارچ

  پاورپوینت پرورش قارچ با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  2047 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت حفاظت از محیط زیست

  پاورپوینت حفاظت از محیط زیست

  پاورپوینت حفاظت از محیط زیست با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  3465 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت یوکاریوت ها

  پاورپوینت یوکاریوت ها

  پاورپوینت یوکاریوت ها با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  4436 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت باکتری های هوازی و غیر هوازی

  پاورپوینت باکتری های هوازی و غیر هوازی

  پاورپوینت باکتری های هوازی و غیر هوازی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  4564 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت چرخه کربن

  پاورپوینت چرخه کربن

  پاورپوینت چرخه کربن با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  5491 بازدید 99,000تومان
preloader