ورود و عضویت
0
سبد خرید خالی است.

پاورپوینت شیمی

  پاورپوینت آلکیلاسیون

  پاورپوینت آلکیلاسیون

  پاورپوینت آلکیلاسیون با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  174 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت آب سنگین

  پاورپوینت آب سنگین

  پاورپوینت آب سنگین با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  364 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت آب مجازی یا آب پنهان

  پاورپوینت آب مجازی یا آب پنهان

  پاورپوینت آب مجازی یا آب پنهان با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  669 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت سیالات غیرنیوتنی

  پاورپوینت سیالات غیرنیوتنی

  پاورپوینت سیالات غیرنیوتنی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  1255 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت آروماتیک

  پاورپوینت آروماتیک

  پاورپوینت آروماتیک با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  1478 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت انواع پیوند شیمیایی

  پاورپوینت انواع پیوند شیمیایی

  پاورپوینت انواع پیوند شیمیایی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  1728 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت گلیکولیز

  پاورپوینت گلیکولیز

  پاورپوینت گلیکولیز با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  2453 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت گرافن

  پاورپوینت گرافن

  پاورپوینت گرافن با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  2223 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت نمک طعام

  پاورپوینت نمک طعام

  پاورپوینت نمک طعام با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  2166 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت تاریخچه شیمی

  پاورپوینت تاریخچه شیمی

  پاورپوینت تاریخچه شیمی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  2459 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت ذغال سنگ

  پاورپوینت ذغال سنگ

  پاورپوینت ذغال سنگ با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  4061 بازدید 99,000تومان
  پاورپوینت سوخت های فسیلی

  پاورپوینت سوخت های فسیلی

  پاورپوینت سوخت های فسیلی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  4201 بازدید 99,000تومان
preloader